Nastavni materijali - Termodinamika

Na ovom Web dnevniku možete pronaći korisne link-ove (veze), zanimljivosti, nastavne materijale: predavanja, vežbe i urađene zadatke iz Termodinamike. Nastavne materijale priložene u okviru ovog Web dnevnika treba koristiti kao dopunu nastavnih materijala sakupljenih pažljivim slušanjem i zapisivanjem informacija na časovima redovne nastave Termodinamike koja se realizuje u Tehničkoj školi iz Smedereva, u okviru obrazovnog profila "Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje".

P.S.
Iskreno Vam želimo da Termodinamiku lako savladate i da ona za Vas postane jedan od zanimljivijih predmeta koje slušate u ovoj školskoj godini

Predmetni nastavnici:

Vera Mitrašinović
Aleksandar Jovanović

Dobrodošli

termodinamika | 30 Septembar, 2008 15:22

Dobrodošli na stranicu koja sadrži nastavne materijale iz "Termodinamike". Sa prvog linka možete preuzeti prvu Winzip arhivu koja u sebi sadrži PowerPoint prezentaciju i Flash (SWF) animacije iz drugog dela gradiva prvog polugodišta. Kompletan sadržaj arhive morate raspakovati u jedan folder da bi animacije ostale sa matičnim hipervezama u prezentaciji i da bi se na taj način mogle pokrenuti na bilo kom računaru. Preduslov za gledanje Flash animacija je prethodno instaliran K-Lite Codec Pack. Sa drugog linka možete preuzeti drugu Winzip arhivu programa koji sadrži sve tablice idealnih gasova, vodene pare, vlažnog vazduha i nekih  rashladnih fluida. I ovu Winzip arhivu morate raspakovati u jedan folder (fasciklu) u cilju obezbeđivanja pokretanja programa.

PUBLIKACIJA SA REŠENIM ZADACIMA I MATEMATIČKIM FORMULACIJAMA TERMODINAMIČKIH ZAKONA

Može se preuzeti sa ovog linka (kao zip arhiva)

PREOSTALA PREDAVANJA I ZADACI IZ TERMODINAMIKE - II POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2008/2009.

Vlažan vazduh - preuzeti sa ovog linka (zip arhiva)

Promene stanja vlažnog vazduha - preuzeti sa ovog linka (zip arhiva)

Prostiranje toplote i izmenjivači toplote - preuzeti sa ovog linka (zip arhiva).

Urađen zadatak (proračun grejne površine) - preuzeti sa ovog linka (EXCEL dokument)

Puno sreće u daljem radu i učenju.

predmetni nastavnici

Vera Mitrašinović
Aleksandar Jovanović

Priprema za test iz Termodinamike

termodinamika | 07 Maj, 2010 21:01

Test iz termodinamike će biti održan u utorak 11.05.2010. Ocena dobijena na ovom testu imaće značajan uticaj na zaključnu ocenu jer će sadržati pitanja iz velikog dela do sada pređenog gradiva iz termodinamike.

Uvodni deo testa će sadržati retrospektivu fundamentalnih znanja termodinamike. U ovu celinu spadaju definicije osnovnih veličina stanja i njihovih jedinica, vrsta termodinamičkih sistema (otvoreni, zatvoreni, izolovani), karakteristike dopunskih veličina stanja i procesa (rad, količina toplote...), definicije i koncept osnovnih zakona termodinamike, promene stanja idealnog radnog fluida (izobarska, izohorska, izentropska - adijabatska, izotermska) i sl. Literaturu iz ovog dela predstavljaju pre svega predavanja sa časova termodinamike, ali se velika većina odgovora može naći na zvaničnoj prezentaciji mašinskog područja rada (praćenjem ovog linka) i delom u ovoj publikaciji sa rešenim zadacima (koju možete preuzeti sa sledećeg linka). Promene stanja - oglede koji prati fizičke osnove osnovnih oblika politropske promene stanja možete pogledati u nastavku.

Centralni deo pitanja sa testa će se odnositi na kružne cikluse i principe rada termodinamičkih uređaja i postrojenja koja su izgrađena po principu desnokretnosti (principu rada toplotne pumpe - fizičkog koncepta uređaja koji toplotnu energiju pretvara u mehanički rad. Na sledećoj animaciji (za čiji pregled Vam je potreban SWF Flash Player) je prikazan princip rada toplotnih motora koji toplotnu energiju pretvaraju u rad na osnovu postojanja toplotnog izvora - dela termodinamičkog sistema sa većim termičkim potencijalom (npr. fluid povišene temperature).

Th - toplotni izvor (viši termički potencijal - viša temperatura)
Tc - toplotni ponor (niži termički potencijal - niža temperatura)

Karakteristični predstavnici ovih uređaja su motori sa unutrašnjim sagorevanjem (motori SUS) koji se prema broju taktova dele na 2-taktne i 4-taktne motore SUS, a prema principu rada (konstruktivnim karakteristikama) i vrsti goriva na benzinske "Otto" motore i "Diesel" motore. Na animacijama u narednom delu priloga možete videti taksativno poređane teorijske "Otto", "Diesel" cikluse, ali i grafički princip dobijanja vrednosti korisnog rada sabiranjem i odizimanjem površina ispod kriva promena stanja matičnog kružnog procesa.

 teorijski "Otto" ciklus

teorijski "Diesel" ciklus

grafička integracija - grafička metoda za dobijanje vrednosti korisnog rada

realni "Otto" kružni ciklus

realni "Otto" kružni ciklus

Stepen iskorišćenja procesa koji se odvija u okviru granica nekog sistema predstavlja odnos korisnog izlaza iz sistema i ulazne veličine sistema. Po definiciji za sve uređaje koji poštuju principe desnokretnosti koristan izlaz je koristan rad, ulaz je dovedena toplota (nastala kod motora SUS sagorevanjem goriva, a gubitak je odvedena toplota. Stepen korisnosti ne može biti veći ili jednak jedinici shodno pravilima I i II zakona termodinamike. Mehanički stepen korisnog dejstva i stepen dobrote su definisani na slici ispod.

 

Stepeni korisnosti

 

 
Powered by blog.rs